Skip to main content

O nama

Tko smo?

Sindikat pomoraca Hrvatske je neprofitna organizacija koja okuplja oko 10.000 pomoraca, brodaraca i ostalih radnika čiji je rad i život vezan prvenstveno uz more i pomorsku djelatnost. 

 

Sve je krenulo još davne 1990. godine kada je skupina entuzijasta-pomoraca osnovala Sindikat kako bi se izborili i zaštitili prava hrvatskih pomoraca. Njihov rad prepoznala je i Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) čiji smo član od 1991., dok je prvi Kongres SPH održan 1995. godine. 

 

Temeljni akt SPH je Statut koji usvajaju članovi SPH na redovitom kongresu i kojim se detaljno uređuju sva pitanja važna za djelovanje Sindikata kao što su organizacija, ciljevi, način djelovanja te područja rada i djelovanja Sindikata.

 

Kao što naš Statut kaže: udruga smo radnika utemeljena s ciljem zaštite interesa i prava te unapređenja socijalnog i društvenog položaja hrvatskih pomoraca, brodaraca i drugih radnika čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

 

Važno je znati i da:

-       Smo neovisni od države, poslodavaca, političkih stranaka i drugih organizacija, ali sa svima njima, po potrebi, surađujemo i pregovaramo o različitim pitanjima u najboljem interesu svojih članova.

-       Zagovaramo demokraciju i slobodu te se suprotstavljamo svakom obliku diskriminacije, poticanja na diskriminaciju te uznemiravanja.

 

 

Ustrojstvo SPH:

 

Sindikatom upravljaju naši članovi i to kroz tijela SPH čiji je sastav i djelovanje detaljno uređeno Statutom SPH.

 

Kongres je najviše tijelo SPH koje se redovito sastaje svakih 5 godina kako bi se raspravio dosadašnji rad Sindikata, utvrdio plan rada za slijedeće međukongresno razdoblje te izabrali članovi Središnjeg odbora i Glavni tajnik.

 

Središnji odbor  je tijelo SPH koje se sastoji od 38 članova izabranih na Kongresu SPH kako bi u vremenu između dva Kongresa SPH usmjeravali i pratili rad Sindikata.

 

Glavni tajnik se bira na Kongresu SPH na razdoblje između dva Kongresa. On predstavlja i zastupa interese SPH u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu te je odgovoran za provođenje plana rada Sindikata. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, izabran na Kongresu 2022. godine, je Neven Melvan.

 

Ostala tijela SPH su Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Odbor za statut.

 

Djelovanje SPH

 

Mnogo je aktivnosti kojima se SPH aktivno bavi i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kako bi se zaštitila prava i interesi naših članova.

 

U okviru nacionalnih djelatnosti važnu ulogu imamo u postupku donošenja nacionalnih zakona i drugih propisa gdje neumorno upozoravamo na postojeće nelogičnosti i probleme, inzistiramo da naš zakonodavac uzme u obzir specifičnosti pomorske industrije i zaštiti pomorce koje upravo vlast često naziva „najboljim hrvatskim proizvodom“. Sudjelujemo u raspravama i pregovorima s predstavnicima vlasti, zatim predstavnicima hrvatskih brodara, posrednika pri zapošljavanju pomoraca i svih drugih vladinih i nevladinih organizacija čiji je rad povezan s pomorskom industrijom. Poseban naglasak stavljamo na stvaranje što povoljnijeg socijalnog položaja pomoraca, uključujući zaštitu na radu, zdravstveno osiguranje, ostvarivanje prava na mirovinu, i mnoga druga temeljna prava pomoraca.

 

U okviru međunarodnih djelatnosti prisutni smo u radu brojnih međunarodnih sindikalnih organizacija kao što su Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF), Europska federacija transportnih radnika (ETF) i Nautilus Federacija. Sudjelovanjem u radu brojnih tijela navedenih organizacija koje imaju prvenstveni cilj zaštitu prava i interesa radnika odnosno pomoraca, trudimo se da osigurati naše nacionalne interese i zaštititi hrvatske pomorce.

 

Važan dio rada SPH odnosi se i na sudjelovanje u radu pojedinih međuvladinih UN specijaliziranih organizacija i to: Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i Međunarodne organizacije rada (ILO). U okviru IMO-a predstavnici SPH sudjeluju u radu brojnih odbora i pododbora u kojima, zajedno s kolegama iz ITF-a, osiguravamo da su prava i sigurnost pomoraca uvijek na prvom mjestu. U okviru ILO-a sudjelujemo intenzivno u svim djelatnostima koje se odnose na Konvenciju o radu pomoraca iz 2006. godine (MLC, 2006.). Zajednički radimo na usvajaju izmjena i dopuna konvencije, primjeni konvencije, ali i mnogim drugim pitanjima koja proizlaze iz same konvencije isključivo na dobrobit pomoraca. Također, u okviru ILO-a zajednički radimo na specifičnim pitanjima koja su od važnosti za pomorce, kao što je primjerice zapošljavanje mladih pomoraca i posebna zaštita žena pomorkinja.

 

Kolektivno pregovaranje jedan je od osnovnih zadataka svakog sindikata, pa je tako i kolektivno pregovaranje, ali i nadzor nad primjenom sklopljenih kolektivnih ugovora vrlo važan dio našeg rada. Kolektivno pregovaramo i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini gdje zagovaramo što bolje radne i životne uvjete naših pomoraca, što uključuje primjerice visinu plaće, trajanje ugovora o radu, prava za vrijeme bolovanja, pravo na godišnji ugovor i mnoga druga prava koja izravno utječu na naše pomorce i njihove obitelji. Veliki broj kolektivnih ugovora sklopili smo s međunarodnim kompanijama (poslodavcima), ali od posebne važnosti su i kolektivni ugovori sklopljeni na tzv. nacionalnoj razini (s kompanijama/poslodavcima koji su registrirani u Republici Hrvatskoj), i tu prvenstveno moramo istaknuti Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023.-2024.) te Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu.

 

 U SPH posebnu pažnju posvećujemo i pojedinim skupinama pomoraca i radnika kao što su mladi pomorci (kroz Sekciju mladih) i žene u pomorskoj industriji (kroz Sekciju žena).

 

Sekcija mladih SPH obuhvaća sve članove Sindikata koji su mlađi od 35 godina i koji se redovito sastaju kako bi upozorili na posebne probleme kojima su izloženi mladi pomorci danas. Upravo temeljem inicijative Sekcije mladih, danas SPH dodjeljuje stipendije studentima pomorskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Redovno se organiziraju pripreme za polaganje tzv. poručničkog ispita. SPH je izdao posebnu brošuru namijenjenu upravo mladim pomorcima koji tek započinju svoju karijeru.

 

Sekcija žena SPH obuhvaća sve članice SPH koje su kroz niz godina upozoravale na probleme s kojima se susreću na svom pomoračkom putu. Upravo zbog navedenog, kroz rad Sekcije žena želimo upozoriti ali i izmijeniti postojeći položaj žena pomorkinja kako bi imale ravnopravni položaj u pomorskoj industriji.

 

ITF inspektorat također je neizostavan dio rada SPH. Kroz svakodnevni rad Inspektorata nadziremo uvjete života i rada na brodovima i to prvenstveno onima koji viju zastave pogodnosti (FOC). Naši inspektori svakodnevno obilaze luke u Republici Hrvatskoj (a ponekad i izvan granica) kako bi stupili u izravni kontakt s pomorcima na brodovima i kako bi im pomogli u ostvarivanju temeljnih prava, kao što je isplata plaće, nepovoljni uvjeti života i rada, posjeti liječniku kada je to potrebno, repatrijacija, ostvarivanje prava na tzv. „shore-leave“, i mnoga druga. Nacionalni inspektorat obavlja nadzor na hrvatskim brodovima u kabotaži.

 

Edukaciju i informiranje članstva prvenstveno provodimo kroz našu web stranicu, društvene mreže, Pomorski vjesnik te različite radionice i okrugle stolove koji omogućavaju da naši članovi budu upoznati sa svim aspektima rada SPH, da se sami priključe radu SPH te da pravovremeno dobiju sve potrebe informacije. Također, kroz objavljivanje različitih publikacija kao što je Vodič za prava pomoraca trudimo se na jednom mjestu objasniti sva najvažnija i najčešća pitanja s kojima se pomorci susreću.

 

Pravna pomoć našim članovima još je jedan od naših glavnih zadataka. Naši članovi mogu postaviti upit pravnicima u SPH, ali i preko SPH odvjetničkim društvima s kojima surađujemo i koji su specijalizirani posebno za pitanja naših članova. Kao primjer vrste pravne pomoći možemo navesti upite o ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje i bolovanje, upite o mogućnosti ostvarivanja mirovine i ispunjavanja potrebnih uvjeta, pitanja vezana za naknade štete, prestanak ugovora o radu, ispunjavanje i pomoć kod porezne prijave (tzv. 183 dana) i mnoga druga.

 

Financijskom pomoći kroz Fond solidarnosti SPH omogućavamo financijsku pomoć onim članovima kojima je to najpotrebnije i to kao jednokratnu isplatu određenog novčanog iznosa ili kroz pozajmicu. Komisija Fonda solidarnosti vodi računa o pravednoj raspodjeli sredstava Fonda. Na ovaj način izravno ostvarujemo jedno od naših temeljnih načela djelovanja a to je solidarnost.

Također se odobravaju financijske pomoći ustanovama, organizacijama i projektima koje rade na dobrobit pomoraca.

 

 

Postani član

Pridruži nam se

Član Sindikata pomoraca Hrvatske postaje se ispunjavanjem Pristupnice i plaćanjem članarine.

Online Pristupnica