Skip to main content

ITF inspektorat

ITF Inspektorat u Hrvatskoj djeluje u sklopu Sindikata pomoraca Hrvatske i predstavlja tim 
od dva inspektora i jednog koordinatora koji djeluju duž Jadranske obale. 
Naša misija temelji se na nekoliko ključnih načela kojima smo maksimalno posvećeni, a to su:

 • Zaštita prava pomoraca - naš glavni cilj je osigurati da se prava svih pomoraca na 
  brodovima koji pristaju u hrvatskim lukama poštuju sukladno međunarodnim 
  konvencijama i pomorskim regulativama. Spremni smo pružiti podršku, savjete i 
  asistenciju pomorcima u rješavanju problema s poslodavcima, bez obzira na to jesu li 
  brodovi pokriveni ITF kolektivnim ugovorima.
 • Poštivanje međunarodnih standarda - radimo u skladu međunarodnim standardima koji
  se odnose na prava pomoraca te životne i radne uvjete pomoraca na brodovima. Naša 
  prisutnost duž Jadranske obale osigurava da brodovi koji pristaju u našim lukama 
  moraju poštivati ove standarde, a to se primarno odnosi na MLC 2006, SOLAS, 
  MARPOL te STCW.
 • Inspekcije i kampanje protiv brodova i brodovlasnika - naši inspektori provode stroge 
  kontrole brodova kako bi osigurali da se održava sigurnost i kvaliteta brodova. Borimo
  se protiv podstandardnih brodova i njihovih vlasnika kako bismo zaštitili pomorce i 
  okoliš.
 • Jačanje međusindikalnih odnosa - nastojimo promicati solidarnost između pomoraca, 
  dokera i svih radnika u pomorskoj industriji. Naša suradnja s drugim ITF 
  inspektoratima diljem svijeta pomaže u jačanju međusindikalnih odnosa i zajedničkom
  ostvarivanju naših ciljeva.

  U skladu s kampanjom FOC (zastave pogodnosti), koja se bavi problemom brodova 
  koji plove pod zastavama zemalja s niskim standardima i nedostatnom regulacijom, 
  ITF Inspektorat u Hrvatskoj radi i surađuje sa svim strateškim partnerima u pomorskoj
  industriji, a pogotovo s lučkim kapetanijama (PSC).

  ITF Inspektorat u Hrvatskoj je tu da pomogne i podrži pomorce koji mu se obrate, 
  kako bi zajednički stvorili sigurnije i pravednije redne uvijete pomoraca.

  Možete nam se obratiti i putem obrasca Zatraži pomoć.