Sindikat pomoraca Hrvatske pridržava pravo na sve objavljene tekstove i slike.
Svako neovlašteno korištenje ili prenošenje bez dozvole biti će sankcionirano prema važećim zakonima RH.

I. Općenito

Općim uvjetima članstva i ostvarivanja članskih pogodnosti (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Sindikata pomoraca Hrvatske (u daljnjem tekstu: SPH), i Članova SPH, drugih pravnih osoba i fizičkih osoba. SPH je jamac i organizator jedinstvenih članskih pogodnosti za sve Članove SPH.

2. Na sve međusobne odnose SPH i Članova SPH, koji nisu uređeni Statutom SPH, ovim Općim uvjetima ili Pravilima članskih modela, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Članovi SPH su fizičke osobe neposredno učlanjene u SPH.

Redovni članovi su punoljetne fizičke osobe s punom poslovnom sposobnošću neposredno učlanjene u SPH s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriju Republike Hrvatske;

Počasni članovi su fizičke osobe koje su svojim djelovanjem ostvarile posebne zasluge za SPH i za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti SPH kao nacionalne udruge;

Pristupnica je dokument za učlanjenje kojim članovi iskazuju prihvaćanje ciljeva SPH, Statuta SPH, ovih Općih uvjeta i Pravila članskih modela, i na kojem daju svoje osnovne podatke potrebne za učlanjenje;

Pravila članskih modela su pisani dokumenti za pojedini članski model kojima se utvrđuje vrsta, opseg i količina članskih pogodnosti.

Prigovor je pisani dokument kojim Korisnik članskih pogodnosti prigovara na ostvarivanje članskih pogodnosti.

Kontakt za prigovor:

Tel: +385 51 325 340

Fax: +385 51 213 673

E-mail: info@sph.hr

Web: www.sph.hr

SPH putem Internet stranice www.sph.hr nastupa u svoje ime.

SPH zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada član ispuni, pošalje i plati pristupnicu ugovor je sklopljen, te će SPH o činjenici sklapanja ugovora obavijestiti člana da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Član osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Član odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Predugovorne obavijesti podijeljene su u niže razvrstane kategorije/informacije.

II. Cijena članarine

Iznos članarine istaknut na web stranici www.sph.hr izražen je u kunama i u nju je uračunat PDV. U cijenu članarine nije uključene troškak dostave na adresu. 
U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

III. Način dostave članske iskaznice

Priopćava se prilikom registracije kod svakog pojednog člana, te ukupni troškovi dostave u slučaju slanja na adresu.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu člana koju je isti naznačio, Član snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Član navesti SPH u e-mail poruci koju će mu SPH poslati radi provjere adrese/uspješnosti dostave,  s tim da SPH ne odgovara za prekoračenje roka isporuke ukoliko je isporuka izostala u prvotno navedenom roku zbog nemogućnosti dostave uzrokovane razlozima na strani Člana. 

Članske iskaznice dostavljamo na cijelo područje Republike Hrvatske te po dogovoru i u inozemstvo, a o svim specifičnim uvjetima Član će biti na vrijeme obaviješten.

IV. VRIJEME ISPORUKE

Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu članske iskaznice nastale od strane dostavne službe.

Za člansku iskaznicu primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama. 

Obavezujemo se da ćemo vašu iskaznicu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito.

V. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Članska iskaznica se dobiva ispunjavanjem elektronskog formulara. Članska iskaznica se smatra naručenom kada Član prođe cijeli postupak ispunjavanja.

Plaćanje članarine moguće je obaviti na sljedeće načine:

  • Kreditnom karticom (AmericanExpress, MasterCard, VISA, Maestro, Diners, Discover, DinaCard)
  • E-bankingom
  • Općom uplatom

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, općom uplatom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku 8 dana od primitka e-mail poruke da je ugovor sklopljen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa ispunjavanja članske pristupnice, sugerira se provjeriti:

  • Je li poruka u Junk/Spam folderu
  • Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku SPH će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka izradom i slanjem članske iskaznice, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu SPH, SPH će pristupiti isporuci članske iskaznice. 

VI. Jednostrani raskid ugovora

Član koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Članu ili trećoj osobi određenoj od strane Člana, iskaznica koja čini predmet ugovora predana u posjed te u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćene članarine.

Ako SPH ne obavijesti Člana o ovom pravu, pravo Člana na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Član primi tu obavijest.

Član je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem nedvosmislene izjave (navesti svoje podatke te podatke o ugovoru, te danu kada je Član iste zaprimio) u kojoj će navesti da raskida ugovor, a koju nam može poslati poštom preporučeno s povratnicom na adresu:  Krešimirova 4 - 51000 Rijeka ili pak e-mail porukom na e-mail adresu info@sph.hr.