Skip to main content
pfri

Tečajevi za stjecanje breveta za prijavu na kapetanski ispit

Najavljujemo plan tečajeva za stjecanje breveta potrebnih za prijavu na kapetanski ispit.

  • Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - upravljačka razina (D47B), 10. do 11. srpnja 2024.
  • Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (D20), 15. – 19. srpnja 2024.
  • Motrenje i ucrtavanje rad. uređ. i korišt. ARPA uređ. - upravljačka razina (D6C), 22. do 24. srpnja .2024.

Zainteresirane pomorce molimo da se za pohađanje tečaja najave telefonom na 051 214 587 ili mailom na: cip@pfri.uniri.hr. Na iste kontakte primamo prijave ili potvrde dolaska, odnosno dajemo informacije o tečajevima, popustima o organizaciji ispita. Ured CIP-a nalazi se na Pomorskom fakultetu u Rijeci, 205 u prizemlju, gdje Vas očekujemo, poručuju s Pomorskog fakulteta u Rijeci.