Skip to main content

Prava za vrijeme bolovanja – NACIONALNA PLOVIDBA

Koja su prava pomorca u nacionalnoj plovidbi za vrijeme bolovanja?
Bolovanjem (privremenom nesposobnošću za rad) smatra se odsutnost s rada zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (npr. zbog ozljede na radu, profesionalne
bolesti, izolacije zbog pojave zarazne bolesti, njege oboljelog djeteta ili supružnika, komplikacije u trudnoći, rodiljnog dopusta,...).
 

Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja u  Republici Hrvatskoj možeostvariti osoba prijavljena HZZO-u na obvezno zdravstveno osiguranje kao pomorac u nacionalnoj plovidbi. U tom slučaju naknadu plaće isplaćuje poslodavac ili HZZO ovisno o duljini i vrsti bolovanja:

 • Za prvih 42 dana naknadu plaće isplaćuje  poslodavac na teret svojih sredstava - u iznosu koji ne može biti niži od 70% osnovice za naknadu plaće,
 • Od 43. dana naknadu plaće isplaćuje također poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s tim da
  • Mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti niži od 110,36 eura (što predstavlja 25% proračunske osnovice)
  • Najviši mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme, kada se ona isplaćuje na teret sredstava HZZO-a iznosi 565,04 eura (odnosno proračunska osnovica
   uvećana za 28%)
    

Iznimno, ako pomorac u nacionalnoj plovidbi ima ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, naknadu plaće isplaćuje HZZO do 30 dana po prestanku radnog odnosa, i to pod uvjetom da mu je izabrani doktor privremenu nesposobnost utvrdio najmanje osam dana prije dana prestanka radnog odnosa.
 

Iznimno, naknada plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće isplaćuje se u pojedinim slučajevima, kao što je primjerice za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena; za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti,...

Postani član

Pridruži nam se

Član Sindikata pomoraca Hrvatske postaje se ispunjavanjem Pristupnice i plaćanjem članarine.

Online Pristupnica

Čitajte naše novosti