Skip to main content

Prava za vrijeme bolesti – MEĐUNARODNA PLOVIDBA

Koja su prava pomorca u međunarodnoj plovidbi za vrijeme bolovanja?

Za pomorce u međunarodnoj plovidbi u slučaju bolovanja, naknadu plaće isplaćuje poslodavac sukladno obvezi iz individualnog ugovora o radu i/ili kolektivnog
ugovora, i to u slučaju:

  • bolesti - sve dok bolest traje, ali najduže za ono vremensko razdoblje koje je propisano važećim ugovorom o radu i/ili kolektivnim ugovorom (najčešće do 120 ili 130 dana nakon repatrijacije),
  • ozljede na radu - do stupnja izlječenja koje pomorcu omogućava ponovno ukrcanje na brod u svojstvu u kojem je plovio prije ozljeđivanja, odnosno do trenutka kada se utvrdi da je takvo izlječenje nemoguće jer je pomorac trajno nesposoban za zvanje pomorca.
     

Za pomorce u međunarodnoj plovidbi koji imaju ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme HZZO može isplaćivati naknadu plaće do 30 dana po prestanku radnog odnosa (iskrcaja s broda), i to pod uvjetom:

  • da je privremena nesposobnost za rad nastala za trajanja plovidbe,
  • da se najkasnije u roku od tri dana od dana iskrcaja javio svom izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite, te
  • da mu je izabrani doktor izdao izvješće o privremenoj nesposobnosti/ spriječenosti za rad s naznakom dana iskrcaja s broda kao početnog dana privremene nesposobnosti za rad.

Postani član

Pridruži nam se

Član Sindikata pomoraca Hrvatske postaje se ispunjavanjem Pristupnice i plaćanjem članarine.

Online Pristupnica

Čitajte naše novosti