Radi pomoći svojim članovima i njihovim obiteljima u slučajevima kada se nađu u izuzetno teškim prilikama, koje se ne mogu poboljšati njihovom voljom, aktivnostima i mogućnostima, SPH je osnovao Fond solidarnosti.

Sredstva Fonda solidarnosti formiraju se iz:

  • Dijela izvornih prihoda SPH i doprinosa brodara kroz kolektivne ugovore u visini utvrđenoj godišnjim financijskim planom
  • Namjenski prikupljanjem sredstava putem akcija solidarnosti i
  • Drugih izvora

Članovi komisije Fonda Solidarnosti SPH:

  • Neven Melvan, SPH – predsjednik
  • Doris Brkljača, Jadrolinija – član
  • Jana Kanadić, SPH – član 

U 2015. godini Fond solidarnosti SPH dodijelio je ukupno 175 230,00 kn pomoći članovima, a do rujna 2016. 44 978,00 kn. 

U privitku su povezani dokumenti:

  • pravilnik Fonda solidarnosti
  • obrazac Zahtjev za pomoć/pozajmicu

Pravilnik FS SPH

Zahtjev za pomoć/pozajmicu

Dokumenti:

Zapisnik s prve sjednice Fonda solidarnosti Rijeka, 08.05. 2012.

Zapisnik s prve sjednice Fonda solidarnosti Rijeka, 25.01.2013.

Zapisnik s druge sjednice Fonda solidarnosti Rijeka, 12.03.2013.

Zapisnik s treće sjednice Fonda solidarnosti Rijeka, 14.06.2013.