Skip to main content
ITF inspekotrat

Dnevnik ITF inspektora - dan ispunjen intervencijama

Piše: Romano Perić, ITF koordinator

Danas je bio izrazito naporan i dinamičan za mene kao inspektora za nadzor životnih i radnih uvjeta na brodovima. Jutro je obilježeno pritužbom pomorca s broda Gordion, pod Vanuatu zastavom i u vlasništvu turske kompanije, koji se nalazio u luci Ploče. Pomorac je naveo da mu vlasnik broda već 4 mjeseca nije isplatio plaću. Istovremeno, stigla je i druga pritužba iz Splita, s Ro Ro broda MSC Aurelija, gdje posada navodi da radi prekovremene sate, čak i do 20 sati dnevno.

Bez oklijevanja, krenuo sam u Ploče kako bih provjerio navode pomorca s broda Gordion. Nažalost, potvrdila se njegova izjava da mu je plaća zadržana tri mjeseca, što se prema MLC Konvenciji smatra napuštanjem posade. Brodovlasnik je bio primoran zadržati brod u luci do isplate dugovanja pomorcu. Dodatno, brodovlasnik se obavezao da će pomorcu isplatiti ne samo zakašnjelu plaću, već i povratnu kartu u njegovu zemlju porijekla.

U luci Ploče nalazio se i brod Santa Venera, pod malteškom zastavom. Budući da se radilo o potpuno novom brodu s novom posadom koja je krcala svoj prvi teret, iako nije bio planiran moj posjet, ipak sam odlučio provjeriti jesu li radni i životni uvjeti posade u skladu s ITF standardima. Na moje zadovoljstvo, utvrdio sam da su svi uvjeti na brodu u skladu s ITF kolektivnim ugovorom. Posada je imala obilje hrane, izuzetno dobre uvjete za smještaj i održavanje čistoće.

Nakon Ploča, uputio sam se u Split kako bih obavio kontrolu na brodu MSC Aurelia. Nažalost, moje su sumnje bile osnovane. Na brodu sam zatekao izrazito loše međuljudske odnose i svađe među članovima posade. Također sam potvrdio da posada radi prekovremene sate. Za one članove posade koji nisu bili zadovoljni radnim uvjetima, organizirana je repatrijacija. Brodovlasniku je uručena opomena i rektifikacijski plan koji je uključivao dovođenje dodatne radne snage na brod kako bi se opterećenje smanjilo. Brodovlasnik se obavezao da će ubrzo dovesti 11 novih članova posade, a ukoliko bude potrebno i više. Dodatno, DPA predstavnik kompanije bit će poslan na brod kako bi nadzirao rad i spriječio ponovne poteškoće.

Tako je završio još jedan izuzetno naporan dan ispunjen intervencijama i borbom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta pomoraca. Kao ITF inspektor, posvećen sam zaštiti prava posada i olakšavanju njihovog i onako teškog posla.

Image removed.Image removed.