Rubrika SAMO ZA ČLANOVE rezervirana je samo za registrirane korisnike kojima su ovdje dostupni 

  • dokumenti SPH,
  • dopisi koji izravno ili neposredno utječu na status pomoraca u Hrvatskoj,
  • kalkulatori za izračun poreza i obveznih doprinosa
  • Pomorski vjesnik - glasilo Sindikata pomoraca Hrvatske
  • Pogodnosti i popusti za članove

 Registracija je omogućena isključivo članovima Sindikata pomoraca Hrvatske upisom broja članske iskaznice.