Rubrika SAMO ZA ČLANOVE rezervirana je samo za registrirane korisnike kojima su ovdje dostupni: 

  • kalkulatori za izračun poreza i obveznih doprinosa
  • Pomorski vjesnik - glasilo Sindikata pomoraca Hrvatske
  • Pogodnosti i popusti za članove   

 

Registracija je omogućena isključivo članovima Sindikata pomoraca Hrvatske.