Povjerenik podružnice SPH u Plovputu je Mandekić Hrvoje, sindikalni aktivist koji već niz godina sudjeluje u radu SPH. Podružnica danas broji 130 članova. 

Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Republike Hrvatske čija je temeljna djelatnost, sukladno Pomorskom zakoniku i Zakonu o Plovputu, vezana za sigurnost plovidbe i kao takva od interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća:

  • održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
  • postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada;
  • obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske;
  • obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti

Plovput je, u ime Republike Hrvatske, član Međunarodne udruge svjetioničarskih službi IALA (International Association of Lighthouse Authorities).