02.03.2019 Iz zemlje

U veljači 2006. godine, u okviru Međunarodne organizacije rada (ILO), usvojena je Konvencija o radu pomoraca (MLC 2006). Na istom je sastanku istaknuta važnost omogućavanja ženama pomorcima pristup pomorskoj industriji kao i važnost nastavka obrazovanja i stjecanja iskustva mladih pomoraca. Također, istaknuta je važnost i rada posrednika za zapošljavanje pomoraca te zadržavanje pomoraca na njihovim radnim mjestima. Upravo zbog toga usvojene su, uz MLC 2006, i dvije rezolucije: rezolucija 11 (recruitment and retention of seafarers) i rezolucija 2 (promocija prilika za žene pomorce).

Poseban sektorski sastanak s temama zapošljavanja pomoraca, zadržavanja pomoraca na radnom mjestu te promocije pomorske industrije za žene (Sectoral Meeting on the Recruitment and Retention of Seafarers and the Promotion of Opportunities for Women Seafarers) održan je u ILO-u  od 25. veljače do 1. ožujka 2019. godine te je označio nastavak rada na tim pitanjima koja su se postavila još davne 2006. godine. Na sastanku je u ime Sindikata pomoraca Hrvatske sudjelovala Dorotea Zec.

Osnovne teme i problemi o kojima su socijalni partneri (predstavnici pomoraca i brodara) te države članice raspravljali na ovom sastanku bile su:

  • vježbenici i odgovarajući smještaj za vježbenike na brodovima,
  • pribavljanje i zapošljavanje pomoraca,
  • automatizacija i digitalizacija,
  • izolacija pomoraca, društvene mreže i internet,
  • obveze država prema pomorcima u slučaju napuštanja, kriminalizacije i kratkog boravka na kopnu (short leave),
  • jednako postupanje prema svim pomorcima, posebno u odnosu prema ženama (zabrana spolne diskriminacije),
  • zlostavljanje i uznemiravanje,
  • diskriminacija na temelju godina,
  • socijalni dijalog.

Nakon održanih dugih razgovora i pregovora, usvojeni su zaključci s kojim se želi poboljšati položaj pomoraca, a posebno pojedinih skupina koje su do sada vrlo često zanemarivane.

Zaključci se prvenstveno odnose na zahtjev državama za daljnjom ratifikacijom i implementacijom pomorskih konvencija i to posebno MLC, 2006 i ILO 185 (identifikacijska isprava pomoraca) te donošenje nacionalnih zakonodavstva kojima se sprječavaju svi oblici diskriminacije u pomorstvu kao i uznemiravanje i zlostavljanje na radnom mjestu.

Socijalna izolacija još je jedan od problema s kojim se pomorci redovito susreću. Traži se od brodara da omoguće pomorcima pristup internetu besplatno ili uz minimalnu naknadu kao i da im se omogući pristup nezavisnim stručnjacima koji im mogu pružiti pomoć u slučaju postojanja psihičkih problema ili drugih problema povezanih s uvjetima života i rada na brodu.

Diskriminacija žena poseban je problem koji se vrlo često ne ističe dovoljno u pomorskoj industriji. Unatoč postojanju međunarodnih instrumenata (konvencija) iz kojih jasno proizlazi zabrana spolne diskriminacije, i dalje postoje, primjerice, države i kompanije koje žene pomorce zapošljavaju tek nakon što naprave obvezni test na trudnoću.  Upravo je takvo postupanje jedan od razloga zašto žene izbjegavaju ovu djelatnost odnosno trpe posljedice ukoliko se ipak odluče za istu (nezaposlenost, ponižavanje i slično).

Konačno, unatoč predviđanjima da će u budućnosti postojati manjak časničkog kadra, vježbenicima je sve teže pronaći radno mjesto na kojem mogu odraditi kadeturu. Jedan od razloga je i što brodovi više nemaju dovoljno mjesta za smještaj većeg broja pomoraca. Također, temeljna prava vježbenika su vrlo često ograničena, kao primjerice sati rada i sati odmora, plaća i slično. Upravo zbog navedenog, traži se od svih zainteresiranih strana, uključujući i pomorske škole i učilišta, da prilagode programe potrebama tržišta i omoguće mladim pomorcima stjecanje temeljnog znanja potrebnog za započinjanje karijere pomorca. Na sastanku se dogovorila i daljnja, po mogućnosti pojačana, suradnja dvije UN organizacije (ILO i IMO) na rješavanju ključnih pitanja za industriju.

Navedeni problemi nastavit će se rješavati kroz rad Međunarodne organizacije rada (ILO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Također, očekuje se od svih zainteresiranih strana, predstavnika država, predstavnika brodara i predstavnika pomoraca, nastavak suradnje u rješavanju istaknutih problema.