20.09.2017 Iz zemlje

Savez samostalnih sindikata Hrvatske uputio je ministru rada i mirovinskog sustava Marku Paviću zahtjev za hitnim uvođenjem mjere – potpora plaćenom pripravništvu za nezaposlene osobe 30 + onih zanimanja u kojima je stručni ispit ili radno iskustvo uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (tzv. SOR) je „preživjelo“  i nalazi se u mjerama aktivne politike zapošljavanja (APZ) za 2017. godinu.Priče o smanjenju korištenja SOR-a ovom prigodom nećemo komentirati jer su kriteriji smanjivanja netransparentni, odnosno prepušteni odlučivanju unutar HZZ-a (koji zahtjevi se odobravaju, a koji ne).Jedini javnosti poznati kriterij koji zasigurno utječe na smanjivanje obuhvata SOR-a je isključenje nezaposlenih osoba starijih od 30 godina. Međutim, sve dok SOR postoji,sve dok ga se u cijelosti ne ukine, ovakva odluka diskriminira osobe30+koje su iz njega isključene, odnosno ovom odlukom uskraćuje im se pristup tržištu rada.

Unutar te isključene skupine, posebno su pogođene nezaposlene osobe 30+ onihzanimanja u kojima je stručni ispit ili radno iskustvo uvjet za obavljanje poslovaradnog mjesta. Među njima su, primjerice, oni koji su visoke i druge škole završavali u svojim tridesetima pa i kasnije ili su u međuvremenu radili i/ili bili nezaposleni ali su se odlučili doškolovati, prekvalificirati (pa i na prijedlog HZZ-a), a sada nemaju uvjet pristupa radnom mjestu jer su im radno iskustvo ili stručni ispit uvjet. Posebice nam se javljaju žene koje su zbog jedne ili više trudnoća odgađale dovršetak školovanja a sada nemaju šansu zaposliti se.

Sukladno rečenom, tražimo hitno uvođenje mjere - potpora plaćenom pripravništvu za nezaposlene osobe  30+ onih  zanimanja u kojima je stručni ispit ili radno iskustvo uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta jer ove osobe o čijim se interesima nije vodilo računa prilikom usvajanja paketa mjera APZ-a za ovu godinu, dakle,ova grupacija isključenih iz mogućnosti pristupa radnom mjestu, nema drugog rješenja i ne može čekati smišljanje novih cjelovitih mjera. Problem ne bi trebala biti sredstva jer ih ima, čak i u dijelu drugih mjera koje se ne realiziraju planiranom dinamikom. Problem ne bi trebala biti ni politička volja, jer ste davali izjave koje idu u prilog ovakvu rješenju.

Stoga očekujemo da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava odmah, bez odgode, uputi Upravnom vijeću HZZ-a prijedlog dopune dokumenta „Mjere APZ-a iz nadležnosti HZZ-a za 2017. godinu“.

Iako osobe starije od 30 godina nisu jedina skupina koju SOR izravno ili neizravno diskriminira, stvarajući umjesto poticaja barijeru ulasku na tržište rada, predložena mjera predstavljala bi važan korak u uklanjanju štetnih sistemskih učinaka na tržište rada koje je SOR uzrokovao, a na koje ste i sami u više navrata upozorili.

Uvjereni smo kako ćete ovakvim potezom lako potvrditi da ste na prosvjedu mislili ozbiljno, i da se ne samo zalažete za pripravništvo, već na njegovom povratku i radite, poručuju iz SSSH.