04.08.2017 Iz zemlje

Doktorand poslijediplomskog studija "Pomorstvo" zamolio je da proslijedimo upitnik za potrebe izrade doktorske disertacije, naslova :
"Organizacijski model upravljanja brodom s ciljem postizanja Sigurnosne Klime, s osvrtom na brodove za prijevoz kontejnera".

Upitnik možete ispuniti OVDJE

Anketa  sadrži uobičajena pitanja vezana za sigurnost (safety), s jednim "škakljivijim" - naziv kompanije za koju ispitanik radi.
Napominjem da ni u kojem slučaju naziv brodara/ kompanije neće izaći u javnost. Isti nam je potreban za grupiranje i analizu odgovora osoba s iste kompanije. U samoj disertaciji, nazivi kompanija će se označavati kao Brodar A, B, C......
Cilj nam je dobiti odgovore ispitanika s više tipova brodova, te iste usporediti s onima dobivenih s brodova za prijevoz kontejnera.
Pristup dobivenim odgovorima ispitanika imam samo ja, poručio je doktorand Darijo Mišković.