15.06.2012 Iz zemlje

Šestoga lipnja je u MMPI u Zagrebu održan  sastanak u svezi izmjene Ugovora o socijalnom osiguranju između RH i Kraljevine Norveške s obzirom da ulaskom RH u EU prestaje važiti Ugovor koji je na snazi od 1976. godine.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici MPPI, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, SPH (P. Brazzoduro i V. Svalina), udruge hrvatskih poduzetnika u pomorskom poslovanju (CROSMA) i Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda.

Iskazan je jasan interes norveških brodara na čiju je inicijativu i sazvan sastanak i hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca kao i interes hrvatskih pomoraca te podrška SPH za sklapanje ugovora kojim bi se ugovorilo da hrvatski pomorci koji plove na brodovima norveške zastave koji su upisani u međunarodni upisnik (NIS) mogu biti osigurani na obvezna osiguranja u RH umjesto u Norveškoj kao državi zastave brodova.

Potpisivanjem ugovora omogućilo bi se zadržavanje radnih mjesta odnosno nastavak zapošljavanja hrvatskih pomoraca koje bi obveza prijavljivanja u norveški sustav nakon pristupanja RH u EU učinila nekonkurentnima. Zbog navedenog, a želeći i u vremenima krize, ako je moguće, zadržati kvalificirane i sposobne hrvatske pomorce na svojim brodovima, Norveška udruga brodara pokrenula je ovu inicijativu.

Zaključeno je da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova razmotre u najkraćem roku tekst predloženog sporazuma (tijekom lipnja) te da dostave svoje očitovanje.