18.05.2018 Iz zemlje

Izvor: MMPI

CROSMA okuplja hrvatske posrednike pri zapošljavanju pomoraca, a koji se u okviru postojećih propisa i svojeg statuta zalažu za promociju pomorskih zanimanja, te čine kvalitetnu poveznicu između pomoraca i poslodavaca. Članice preko niza svojih usluga osiguravaju posao tisućama moreplovaca, smanjuju nezaposlenost i uvelike doprinose razvoju pomorske industrije Republike Hrvatske i gospodarstva u cjelini. CROSMA broji 23 članice koje posreduju pri zapošljavanju za nešto više od 8000 pomoraca. Na sjednici Udruge hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca CROSMA koja je održana u Zadru, 10. svibnja 2018. godine sudjelovala je i državna tajnica Maja Markovčić Kostelac. 
Sjednica je bila prigoda da Državna tajnica predstavi novine u hrvatskom pomorskom zakonodavstvu s posebnim osvrtom na planirane izmjene i dopune Pomorskog zakonika koje će rezultirati smanjenjem administrativnog opterećenja, boljim poslovanjem u pomorstvu, uređivanjem nautičkog segmenta te nastavkom socijalne reforme za pomorce. Predstavljen je i Prijedlog Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca.

Najavljeno je i proširenje poticaja za ukrcaj vježbenika kako bi se mladim pomorcima omogućio završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja odnosno nužni preduvjet za početak pomorske karijere na brodu, a isto bi i doprinijelo podizanju konkurentnosti pomoraca na svjetskom tržištu