31.07.2020 Iz zemlje

Izvor: MMPI

Na inicijativu Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je od Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zatražilo mišljenje o mogućnostima za određivanje dobrovoljnih mjera samoizolacije pomoraca prije planiranih smjena pomoraca, uzimajući u obzir otežano organiziranje smjena pomoraca u lukama diljem svijeta radi primjene mjera zaštite u borbi protiv COVID-19 pandemije.
S tim u svezi, svaka je država uvela specifične mjere zaštite od dvotjednih izolacija prije odlaska na brod do primjerice potpune zabrane putovanja.
U tom smislu, zatraženo je da se razmotre mogućnosti za određivanje samoizolacije pomoraca na dobrovoljnoj osnovi, a prije planiranih smjena koje se očekuju u nekoj od luka koje prepoznaju takav vid borbe protiv COVID-19 pandemije, a omogućavaju smjene pomoraca na svom području.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dopisom od 31. srpnja 2020. godine odobrio takvu mogućnost u skladu sa opisanom procedurom koju možete pročitati OVDJE.