04.12.2018 Iz zemlje

U nastavku pročitajte dopis koji smo uputili Skupštini društva Jadrolinija, Nadzornom odboru te premijeru.

U našem sindikalnom radu koji je trebao služiti za dobrobit svih pomoraca i društva Jadrolinija u cjelini, kroz ovu godinu smo nažalost od strane Uprave društva Jadrolinija nailazili na nepoštivanje socijalnog dijaloga.

Navedeno se očituje u neodgovaranju na naše dopise i pozive za zajedničkim sastancima, uz sudjelovanje drugih sindikata, rezultat kojega je i daljnje nepostojanje najznačajnijeg pravnog akta za hrvatsku nacionalnu plovidbu Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima (NKU).

Sindikat pomoraca Hrvatske neprestano upozorava na presudni značaj nepostojanja NKU-a, sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojim bi se postavio standard radnih i socijalnih prava pomoraca na brodovima u nacionalnoj plovidbi odnosno u javnom prijevozu u Republici Hrvatskoj, a kojega bi morali poštovati svi brodari Europskog gospodarskog prostora, time bi se spriječio socijalni dumping i daljnja erozija radničkih prava pomoraca u Hrvatskoj.

Tako nismo dobili odgovor na poziv dostavljen Predsjedniku Uprave Društva od 02. 02. 2018. gdje smo planirali raspravljati o problemima na koje nailazimo svakodnevno u Jadroliniji, a prvenstveno o nastavku pregovora za izradu novoga NKU-a, navedeni sastanak je trebao biti nastavak održanog sastanka 15. 01. 2018. godine prilikom kojeg je s Upravom Društva dogovoreno da će, najkasnije za sedam dana, dostaviti preliminarne izračune sindikatima.

Također smo postavljali i pitanje zašto šalterskim radnicama koje rade na određeno vrijeme nije povećan koeficijent s 2,1 na 2,25 koje imaju iste šalterske radnice, ali s ugovorima o radu na neodređeno vrijeme, te kada će se konačno izjednačiti platni razredi (koeficijenti) svih 1. Časnika palube.

Višekratno smo dostavljali i dopise gdje smo tražili očitovanje Uprave Društva na diskriminiranje pojedinih članova Sindikata pomoraca Hrvatske, podružnice Jadrolinija, a vezano za njihov status u Društvu, kao i ne priznavanjem troškova koje pomorci imaju kod stjecanja određenih Svjedodžbi do kojih su morali doći zbog potreba obavljanja poslova za Jadroliniju, te na nemogućnost poštenog napredovanja unutar Društva Jadrolinija zbog netransparentnih kriterija. Također, ni na te dopise (dostavljeni 20. 04. , 15. 06.  17. 08….), usprkos našim višekratnim traženjima, nismo dobili odgovore.

Potom, obveze koje je Uprava društva Jadrolinija preuzela, iz teško ishodovanog, Sporazuma o povećanju plaća u Jadroliniji od 04. travnja 2018. godine za testiranje novog obračuna plaća pomoraca u trajanju od tri mjeseca te konačno sklapanja novog NKU-a do 01. 08. 2018., jednostavno su zanemarene i ništa nije napravljeno.

Nadalje, od rujna 2018. godine u više navrata smo zatražili pojašnjenja od društva Jadrolinija u odnosu na način obračuna plaća u društvu Jadrolinija, jer postoji opravdana sumnja da se pomorci zakidaju na plaćama i prikazu zarađenih preraspodijeljenih sati. Na naše pismeno traženje, a zbog pritužbe članova, usprkos upućenih i više pisanih požurnica , nismo kao i do sada, dobili nikakve odgovore i objašnjenja. Osim toga, učestale su pritužbe kako se ne obračunavaju i plaćaju svi odrađeni sati na pojedinim brodovima.    

Zatim, moramo ukazati na jednostranu „cenzuru“ dopisa, koji bi se trebali objaviti na oglasnim pločama Društva Jadrolinije od strane Etike Jadrolinije, a dostavljenih iz Sindikata pomoraca Hrvatske, te se isti dopisi objavljuju poslije desetak i više dana, nakon naših dodatnih intervencija te u konačnici i prijetnjama pokretanja sudskih sporova.

Mogli bi još ukazati na mnoge, po nama, rješive probleme, ali to bi zauzelo puno papira i oduzelo dosta vremena za čitanje.

S ovakvim postupcima Uprava društva Jadrolinija krši odredbe Europske povelje o osnovnim socijalnim pravima radnika, ILO Konvencije o radu pomoraca te Zakona o radu.

Očekujemo da ćete Vašim uplivom  djelovati na Upravu društva Jadrolinija, kako bi izbjegli sve moguće nejasnoće i zajedničkim radom pridonijeli boljitku Jadrolinije u cjelini.

Pozdravljamo s poštovanjem i  sa sloganom „..ploviti se mora..“