14.06.2012 Iz zemlje

Od prvog lipnja imenovan je novi direktor HRB Dunavski Lloyd Sisak - Hrvoje Pavlak. Dosadašnji direktor kap. Velibor Gacik obavljati će dužnost zamjenika direktora.