09.07.2012 Iz svijeta

Dogovoren je Protokol o ustanovljenju zone visokog rizika za teritorijalne vode Benina i Nigerije koja ne prelazi 12 Nm od osnovne crte. Protokol je zaključila Norveška udruga brodara i Norveški pomorski sindikati s početkom primjene od 6. lipnja 2012. godine u 24,00 sati po norveškom vremenu.

Zona obuhvaća također luke, terminale i sidrišta, deltu rijeke Niger, ostale unutarnje plovne putove i lučka postrojenja, i ne odnosi se samo kada je brod dodatno osiguran na vezu ili na posebno čuvanom lučkom prostoru. Protokol pokriva sve NOR i Nordijske NIS ugovore zaključene između stranaka protokola i kolektivne ugovore za ne-norveške pomorce koji plove na NIS i stranim brodovima (NIS i Model ugovori).

 

Dokument je dostupan ovdje:  Protokol o ustanovljenju zone visokog rizika za teritorijalne vode Benina i Nigerije