27.04.2018 Iz svijeta

Novi amandmani MLC Konvencije 2006 doneseni su na trećem Posebnom tripartitnom odboru za MLC, 2006 koji je održan od 23. do 27. travnja 2018. godine u sjedištu Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation) u Ženevi.

Nakon dugotrajne rasprave, 26. travnja 2018. godine, konačno je prihvaćen predloženi tekst amandmana kojima se mijenja MLC, 2006 i to konkretno:

-    nova točka 7., Standard A2.1 – Ugovori o zaposlenju pomoraca. Nova točka 7. propisuje da ugovor o zaposlenju pomorca ne može prestati niti biti otkazan za cijelo vrijeme trajanja zatočeništva pomorca na ili izvan broda kao posljedica piratskog djelovanja ili oružane pljačke broda. Također, točka 7 definira pojmove piratstvo i oružana pljačka broda.

- nova točka 7., Standard A2.2 – Plaće. Nova točka 7. propisuje da će za vrijeme zatočenja (u slučaju piratstva ili oružane pljačke broda) primati plaću i dodatke na plaću sve dok ne bude oslobođen ili do dana smrti u zatočeništvu.

- točka 8., Smjernica B2.5.1 – Pravo na repatrijaciju. Nova točka 8. propisuje i štiti prava pomoraca zatočenih na ili izvan broda kao posljedica piratskog djelovanja ili oružane pljačke broda. U tom slučaju i u razdoblju zatočeništva, pravo pomorca na povratno putovanje (repatrijaciju) ne bi smjelo prestati.

Konvencija o radu pomoraca (Maritime Labour Convention)  je donesena na 94. Međunarodnoj konferenciji rada, 23. veljače 2006. godine, stupila je na snagu 20. kolovoza 2013. godine, a do danas je MLC, 2006 ratificiralo 86 država koje obuhvaćaju oko 90% svjetske bruto tonaže.

MLC, 2006 predviđa stalno preispitivanje odredaba te Konvencije i to kroz rad izabranog odbora s posebnim nadležnostima i iskustvima u području standarda rada u pomorstvu – tzv. Posebni tripartitni odbor (Special Tripartite Committee of the MLC,2006). Ovaj Odbor sastao se do sada dva puta, i to 2014. i 2016. godine te su na istima i donesene određene izmjene i dopune originalnog teksta MLC, 2006, dok su gore navedene odredbe donesene danas.