21.06.2012 Iz svijeta

Pred stupanjem na snagu je Konvencija o radu pomoraca koja propisuje prava pomoraca u cijelome svijetu.

- Radi se o povijesnoj konvenciji, a njezin je cilj da bude dokument koji će biti referentna točka za poslodavce koji će propisano morati poštovati. Konvencijom se osiguravaju decentni uvjeti rada, ne samo u ekonomskom smislu, već i u zdravstvenoj zaštiti, socijalnom paketu, prehrani i smještaju na brodu, zapošljavanju, pravu na repatrijaciju... Uglavnom, propisuju se isti minimalni uvjeti rada za sve pomorce na svijetu - izjavila je Cleopatra Doumbia-Henry, direktorica odjela za međunarodne radne standarde ILO-a (Međunarodne organizacije rada).

 

Konvencija stupa na snagu 12 mjeseci nakon što se ispune dva uvjeta: ratifikacija najmanje 30 zemalja koje predstavljaju 33% svjetske tonaže. Trenutno je konvenciju ratificiralo 28 zemalja koje predstavljaju 56,5% svjetske tonaže, pa se očekuje da će još dvije nedostajuće ratifikacije biti potpisane vrlo skoro.

Ova konvencija će spriječavati socijalni dumping od strane brodara koji viju tzv. zastave pogodnosti (FOC): ima slučajeva da se ukrcanim pomorcima jamči samo prehrana i smještaj, a ne i plaća, a MLC 2006 prisiljava države, u čije luke dolaze takvi brodovi, da vrše kontrole.

Treba reći da od 2009. godine postoji europska direktiva, koju su prihvatili brodari i sindikati, koja sva minimalna prava iz konvencije uključuje u ugovoru o radu europskih pomoraca.

Hrvatska je među prvim zemljama ratificirala Konvenciju o radu pomoraca, na prijedlog Sindikata pomoraca Hrvatske.