23.10.2012 Iz svijeta

S uspjehom su završeni pregovori između saudijskih brodara The National Shipping Company of Saudi Arabia (BAHRI) i Vela International Marine Limited (grupa Saudi Aramco) o ujedinjenu koje je dogovoreno početkom ljeta.

Ugovor predviđa da Vela prebaci Bahriju vlasništvo cijele flote (14 tankera VLCC, jedan VLCC tankera za skladištenje sirove nafte, jednog Aframax tankera i četiri product tankera). Posade s brodova Vele i dio osoblja na kopnu prijeći će u Bahri.

Dogovor predviđa da Bahri postaje ekskluzivni prijevoznik tvrtke Saudi Aramco u slijedećih deset godina. Bahri će platiti ukupno 1,3 milijardi dolara kroz izdavanje preko 78,7 milijuna novih akcija (ukupno 20 posto akcionarskog kapitala Bahrija).