27.04.2016 Iz svijeta

U posljednje vrijeme pomorci nam šalju upite (tvrdnje) da talijanski pomorci imaju bolje uvjete od naših kod plaćanja poreza. Evo u nastavku prijevod naputaka o talijanskom sustavu poreza za talijanske pomorce. Ukratko, nema puta, nema bolesti, nema prenošenja, nema obuke.

 

To ne znači da nismo zadovoljni postojećim. To smo uspjeli dogovoriti sa Vladom sada već prije gotovo osam godina. Nadamo se da će ova razumjeti potrebu za povećanjem pomorskog dodatka (kojega također nemaju talijani), prijedlog je poslan davno.

 

Pomorac ukrcan na stranom brodu ima poseban status među stranim radnicima-rezidentima

U načelu, u poreznome smislu, inozemni dohodak zaposlenika s prebivalištem u Italiji, reguliran je stavkom 8-bis članka 51 Zakona o porezu na dohodak (TUIR). Preciznije, za razliku od „redovitih“ načela, kad se rad obavlja preko granice, i to kontinuirano i kao jedini radni odnos, u razdoblju dužem od 183 dana tijekom 12 mjeseci, dohodak se određuje ne vodeći računa o stvarno isplaćenim iznosima, već na osnovi uobičajenih plaća koje se godišnje utvrđuju uredbom Ministarstva rada i socijalne politike.  

 

Međuministarska uredba iz 2012. 

O tom pitanju u Službenom listu broj 24 od 30.01.2012. objavljena je međuministarska uredba  Ministarstva rada i socijalne politike u dogovoru s Ministarstvom gospodarstva i financija u svezi s utvrđivanjem uobičajenih plaća za 2012. koje se uzimaju kao osnova za izračun doprinosa za obvezna osiguranja talijanskih radnika koji rade u inozemstvu. I to na osnovi uredbe sa zakonskom snagom broj 317 od 31.07.1987. koja je izmjenama i dopunama pretvorena u zakon broj 398 od 03.10.1987. 

 

Pomorci i Pomorski zakonik

Međutim, u našem ustrojstvu se predviđa posebna porezna odredba koja se sastoji od poreznog oslobađanja dohotka iz rada za rad pomoraca ukrcanih na stranim brodovima. 

U svezi s time, članak 136 talijanskoga Pomorskog zakonika (usvojenoga Kraljevskom uredbom broj 327 od 03.03.1942.) „brodom“ se smatra bilo koje plovilo namijenjeno prijevozu vodenim putem, uključujući tegljenje, ribolov, razonodu i druge svrhe. (Talijanski) prekooceanski brodovi i u mjestima koja nisu pod suverenitetom druge strane države smatraju se talijanskim područjem (vidi članak 4). 

Osim u slučaju drukčije volje ugovornih strana, kad se radi o stranome brodu, članak 9 predviđa prednost zakona države brodske zastave. Za porezne svrhe, brod se, prema tome, poistovjećuje sa stranim područjem u koje se upućuje zaposlenik na rad. Na taj se način glede poreza premošćuju pravne ustanove pomorstva kao u slučaju kad brod „podliježe“ pravosudnom ustrojstvu zastave koju brod vije. 

 

Propisi 

Imajući u vidu „stranu“ pripadnost inozemnih plovila (odnosno plovila koja ne viju talijansku zastavu), stavkom 5 članka 5 Zakona broj 88 od 16.03.2001. propisuje se da se stavak 8-bis članka 51 Zakona o porezu na dohodak tumači u smislu da se na talijanske pomorce koji plove na stranim brodovima ne primjenjuje obračun na osnovi uobičajenih plaća.  

Ova iznimka (glede odstupanja) podliježe vremenskom uvjetu, tj. da se rad preko granice obavlja najmanje 183 dana. U suprotnom slučaju se primjenjuju „uobičajeni“ propisi za utvrđivanje dohotka iz radnog odnosa s eventualnom mogućnošću korištenja međunarodnog propisa u slučaju kad, za kombinaciju reguliranu člankom 169 Zakona o porezu na dohodak i člankom 75 Predsjedničke uredbe broj 600/1973, proizlazi da je povoljniji od talijanskog.  

 

Razlog postojanja zakona

Pravna struka se je zapitala o razlozima koji su naveli zakonodavca da predvidi takav povoljniji režim (za pomorca) izuzimajući iz glavnog načela privlačnosti u Italiji dohodak iz radnog odnosa koje rezidentne osobe ostvaruju u inozemstvu. Za neke, to oslobađanje odgovara „praktičnom“ razlogu kojim se premošćuju poteškoće koje bi uključivale postupke odbijanja na izvoru koje obavlja nerezidentni poslodavac u Italiji. 

Za druge, te olakšice bi odgovarale „ustavnim“ razlozima da se proširi načelo solidarnosti u odnosu na pomorce koji bi, za razliku od talijanskog radnika na talijanskim brodovima, snosili teret ugovora koji nisu regulirani nacionalnim zakonom i potencijalno su bez niza garancija

 

Forum - Pomorci

Talijanskim pomorcima koji plove na stranim brodovima isključuje se iz porezne osnovice dohodak iz rada obavljenog na takvim brodovima u razdoblju duljem od 183 dana tijekom dvanaest mjeseci. Kod popunjavanja jedinstvenog obrasca, traži se da se u upute doda da ta kategorija radnika nije obvezna navesti dohotke stečene u svojstvu pomorca. Ili, bilo bi uputno, kao što je slučaj u Velikoj Britaniji, da i talijanski pomorci koji plove na stranim brodovima, dostave potvrdu o dohotka za rad obavljen na stranim brodovima u razdoblju duljem od 183 dana, ali dok ostaju oslobođeni plaćanja poreza predočenjem dokaza o radu tijekom 183 dana, bilo bi potrebno da se u jedinstveni obrazac u jednu rubriku upiše: Zakon o broj 88 od 16.03.2001., Nove odredbe o ulaganjima u pomorska poduzeća. Stavak 8-bis članka 48 Zakona o porezu na dohodak, koji je usvojen Predsjedničkom uredbom od 22.12.1986. broj 91,7 , uvedenom člankom 36, st. 1, zakona br.342 od 21. studenoga 2000., mora se tumačiti tako da za talijanske pomorce koji plove na stranim brodovima za koje se, u skladu sa člankom 4, st. 1 i člankom 5, st. 3 Zakonske uredbe broj 317 od 31.07.1987., ozakonjene izmjenama i dopunama u zakon broj 398 od 3.10.1987. ne primjenjuje izračun na temelju uobičajene plaće, ostane isključen iz porezne osnovice dohodak stečen radom na stranim brodovima tijekom više od 183 dana godišnje. Pomorci koji ostvaruju takav dohodak ne mogu se ni u kojem slučaju u poreznome smislu smatrati poreznim obveznicima, ali, ako zatraže od javne uprave socijalne olakšice, obvezni su ga prijaviti službi koja odobrava takva sredstva, radi procjene njihovoga financijskog stanja.