23.08.2012 Iz svijeta

Novi je prijedlog izmjene SOLAS konvencije  da svi brodovi moraju imati opremu za spašavanje i zbrinjavanje osoba iz mora  - to je  zaključak podkomiteta za dizajn brodova i opremu Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Uz izmjene SOLAS konvencije prihvaćen je i prijedlog smjernica za razvoj planova i procedura za  zbrinjavanje osoba koje su završile u moru. 

Radi se o implementaciji pravila SOLAS  III/17-1 koje se do sada primjenjivalo samo na brodove u međunarodnoj plovidbi, a prijedlog je da se ubuduće odnosi na sve brodove. Prihvaćanjem ovih prijedloga osigurati će se da svi brodovi imaju mogućnost da služe pri spašavanju i da imaju svu adekvatnu opremu za spašavanje osoba iz mora odnosno brodica za spašavanje.

Novi zahtjevi povećati će sigurnost na moru te će omogućiti da svi brodovi budu podrška koordinatorima za traganje i spašavanje u svim vrstama spašavanja na moru pogotovo u situacijama kada je ograničena uporaba spasilačkih helikoptera i specijaliziranih brodica za traganje i spašavanje.