10.03.2014 Iz svijeta

Nakon što je europarlamentarac Tonino Picula, služeći se podacima koje je dostavio SPH, pokrenuo pitanje sigurnosti na moru, Europska komisija je po prvi put pokrenula izradu zajedničke EU strategije kojom se predlaže veća suradnja svih pomorskih subjekata u uspostavljanju veće sigurnosti na moru.

Europska komisija i visoka predstavnica vanjske politike EU, Catherine Ashton, prihvatili zajedničku izjavu u parlementu i vijeću EU koja predlaže strategiju EU u svezi sigurnosti na moru i područja u kojima suradnja između različitih pomorskih subjekata, od obalni straža do ratnih mornarica, od lučkih uprava do carine, može poboljšati. Dokument će poslužiti kao temelj  država članica EU za definiranje strategije sigurnosti na moru EU.
Svrha nove strategije je da pronađe pomorske interese EU kao prevencija sukoba, zaštita citalnih infrastruktura, efikasna kontrola vanjskih granica, zaštita globalne trgovine i prevencija ilegalnog ribolova, te evidentirati razne rizike u kojima se može naći EU i njezini građani: pomorske teritorijalne prepirke, pomorsko piratstvo, terorizam usmjeren prema brodovima i lukama ili druge infrastrukture, organizirani kriminal na moru, do potencijalnih rizika prirodnih katastrofa ili katastrofalnih događaja.

„Sigurnost i dobrobit europskih građana – komentirala je Catherine Ashton, ovise značajno o slobodnim i sigurnim morima. Zbog toga je potrebno da se EU suoči s opasnostima i pomorskim izazovima. Potreban nam je integrirani pristup, kao što je bilo na rogu Afrike, gdje smo postigli značajne rezultate u borbi protiv piratstva. Ova izjava otvara put za sistematičnije korištenje svih instrumenata koje imamo na raspolaganju te će nam dozvoliti da imamo zajednički stav prema našim međunarodnim partnerima.“

„Jamstvo sigurnosti naših mora i oceana, izjavila je europska komesarka za poslove pomorstva i ribarstva, Maria Damanaki, je primarni cilj EU. Naši građani očekuju efikasne odgovore u zaštiti luka i offshore instalacija, da se osigura naša trgovina morem, da se suočimo s potencijalnim izazovima koji nastaju zbog kriminalnih aktivnosti na moru ili moguće kontroverze na morskim granicama. Danas činimo važan korak naprijed. Po prvi puta EU razvija opću strategiju ovoga tipa koja je doprinositi promoviranju plavi razvoj i otvaranje novih radnih mjesta u pomorskom sektoru.“