09.07.2012 Iz svijeta

Stena Bulk i Concordia Maritime potvrdili su narudžbu deset inovativnih chemical tankera čiji su dzajn sami razvili. Tankeri će se graditi u brodogradilištu Guangzhou Shipyard International (GSI) u Kini, a isporuka će započeti u proljeće 2014. godine.

Kada budu isporučeni, tankeri kapaciteta 50.000 dwt, biti će najsofisticiraniji u floti Stena Bulka i Concordia Maritime. Narudžba je teška 400 milijuna dolara, a glavna zadaća novih brodova će biti zadovoljavanje povećane potražnje za prijevoz u Stena Weco Poolu.(dp)