09.03.2013 Iz svijeta

Da hrvatske službe nadzora morske granice budno motre na sigurnost našeg mora, svjedoči i noćašnje upozorenje panamskom brodu Yuan Hai (IMO 9131216, bivši Valbella) sa strane Vessel Traffic Service-a iz Rijeke koji djeluje u sklopu  Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje  MRCC.

 

 

Naime iz nepoznatih razloga ovaj brod je s redovite rute iz jedne talijanske luke krenuo prema odredištu u Rusiji, ali je potom negdje u visini Dugog otoka smanjio brzinu i skrenuo prema ovom otoku, ušavši pritom dvije nautičke milje  u hrvatsko teritorijalno more. Upitan ima li problema s pogonom ili kakav drugi razlog za ovakvo ponašanje, a nakon niječnog odgovora, naloženo mu je da odmah napusti naše vode budući  se to kosi s našim propisima. 

Dakle samo u slučajevima više sile, znači kvara ili teškog nevremena brodovi iz međunarodnih voda mogu skrenuti u kakvu našu luku ili uvalu kao pribježište. No i to ako se prijave i zatraže dopuštenje lučkih vlasti.

Naša plava granica je sigurna u svakom trenutku te možemo biti spokojni da nadležne službe svoj posao rade kako treba.

Prema podacima s AIS-a u ovom trenutku ( subota, 11:00 sati) brod još uvijek kruži u međunarodnim vodama ispred Dugog otoka.