11.02.2014 Iz svijeta

Sutra od 9.00 do 13.00 sati u Grand Hotel Savoia u Genovi održati će se uvodni seminar SOS-Stress On Ships, projekta kojeg je pripremila Fondazione Accademia.

Italiana della Marina Mercantile koji je dobio potporu EU, o linijama financiranja Lifelong Learning Programme. Cilj inicijative je realizacija novog programa izobrazbe koji će učiti buduće pomorce, ili one koji već rade na brodovima, da prepoznaju, u sebi ali i u drugima, stanja stressa za vrijeme rada na brodu, kako se nositi s njima kako bi se izbjegli negativni efekti na efikasnost rada i sigurnost.
Na projektu kojeg vodi Accademia, koji će trajati 2,5 godina, će raditi i istraživački centri, formativni instistuti (škole) i fakulteti iz cijele Europe, od Švedske do Turske, od Poljske do Italije, uz sudjelovanje drugih pridruženih subjekata kao što su Costa Crociere, Grandi Navi Veloci i ministarstvo obrazovanja.
Sutra će promotori SOS-Stress on Ships, predstaviti sadržaj programa pomorskom sektoru i zainteresiranoj publici.