15.06.2012 Iz svijeta

U Rotterdamu je 13. lipnja, u prisutnosti nizozemske ministrice za infrastrukturi i ambijent Schultz van Haegen, aktiviran prvi sustav cold ironing koji omogućuje oceanskim brodovima da se prilikom priveza spoje na kopnenu električnu mrežu čime izbjegavaju korištenje svojih pomoćnih motora za proizvodnju električne energije.

Sustav HVSC (High-Voltage Shore Connection) je instaliran na terminalu kojeg koristi kompanija Stena Line, a na njega se mogu priključiti četiri broda. U Rotterdamu je već u funkciji oko 300 takvih sustava za riječne brodove.