03.05.2017 Iz svijeta

Pomorska industrija i pitanja koja se izravno odnose na prava pomoraca i njihovu zaštitu bili su glavna tema Pravnog odbora (Legal Committee)  koji je zasjedao od 26. do 28. travnja 2017. godine u sjedištu Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organization) u Londonu.

- Prve izmjene i dopune MLC, 2006 usvojene su još 2014. godine, a stupile su na snagu 18. siječnja 2017. godine. Konkretno radi se o amandmanima koji se odnose na: financijsko osiguranje za pomorce u slučaju njihovog napuštanja, i

financijsko osiguranje brodareve odgovornosti za naknadu štete u slučaju smrti ili ozljede pomorca, pojasnila je Dorotea Zec koja je u ime Sindikata pomoraca Hrvatske sudjelovala na zasjedanju Pravnog odbora.

Tijekom trodnevnog zasjedanja raspravljalo se o zajedničkoj IMO/ILO Bazi podataka o napuštenim pomorcima koja je važna zbog pomoći oštećenim stranama, te zbog pružanja informacija javnosti, uključujući i pružatelje financijskog osiguranja u slučaju napuštanja pomoraca. Naime, navedena Baza podataka od siječnja 2017. godine sadrži podatke o 248 napuštena broda, a pojedini slučajevi u navedenoj bazi odnose se na događaje još iz 2006. godine.

-Pred kraj 2016. godine pomorska industrija i javnost upozorili su na nepotpunost baze podataka jer nisu svi slučajevi napuštenih pomoraca u Bazi podataka, a pojedini slučajevi koji se nalaze u Bazi podataka već su ranije riješeni. Na rješavanju navedenih problema zajednički rade: ILO, IMO, ITF i ICS, pojasnila je Zec.

Predstavnici ITF-a su naglasili kako je preko 80% slučajeva napuštanja pomoraca koji se nalaze u Bazi podataka prijavio upravo ITF te kako, unatoč postojanju zaštite i financijskog osiguranja, veliki broj pomoraca se i danas susreće s problemom napuštanja (posebno neisplate plaće).

Fair treatment pomoraca u slučaju pomorske nezgode jedna je od bitnijih tema o kojoj se govorilo, a ITF je upozorio da države na različiti način primjenjuju ILO/IMO Smjernice radi pravednog postupanja prema pomorcima u slučaju pomorske nezgode iz 2006. godine (engl. Guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident) te da bi se to trebalo ujednačiti. Zato ITF priprema posebne upute za države u kojima će se uputiti na koji način implementirati navedene Smjernice u nacionalna zakonodavstva.

U zadnje vrijeme primijećen je veliki broj piratskih napada, istaknuo je ITF.

Kao poseban problem istaknuto je da su ugovori o radu pomoraca u pravilu sklopljeni na određeno, kraće, vrijeme. Zbog navedenog, otetim pomorcima vrlo često istekne ugovor o radu za vrijeme dok su oteti te brodar više nije u nikakvoj obvezi prema njima (npr. nema obvezu isplaćivati plaću). Neke države članice upoznale su prisutne da njihovo zakonodavstvo sadrži odredbe kojima se pomorci štite u takvim slučajevima.

Odbor je istaknuo da je 2017. godine proslavljeno 50 godina djelovanja ovog Odbora u okviru IMO-a te su istaknuti brojni uspjesi i pozitivni učinci njegova postojanja.

Osnovna pitanja o kojima se raspravlja i kroz ITF, a i u okviru LEG-a nesporno su važni za pomorce (napušteni pomorci, piratstvo, pošteni postupak prema pomorcima u slučaju kriminalizacije) te je važno da države članice i IMO i u budućnosti o njima raspravljaju te rade na rješavanju istih.

Na zasjedanju je prisustvovao veliki broj predstavnika država članica IMO-a te predstavnici raznih organizacija, uključujući i ITF.