19.11.2013 Iz svijeta

Europska komisija predstavila je prijedlog za povećanje prava pomoraca njihovim uključivanjem u pet europskih direktiva o radnom pravu. Cilj je dati pomorcima ista prava u svezi informiranja i konzultiranja koje sada koriste drugi radnici u EU u slučaju kolektivnih otkaza odnosno transferu sjedišta tvrtke.

Bruxelles objašnjava da je cilj prijedloga da se i pomorcima omoguće ista prava kao drugim radnicima te da im se omogući sudjelovanje i rad u europskim komitetima tvrtke.

Komisija je podsjetila da, iako se radno pravo EU generalno primjenjuje na sve radnike svih sektora, dosad su neke direktive o radnom pravu omogućavale državama članicama da isključuju pomorce iz prava na informaciju i konzultaciju što je rezultiralo različitim tretmanom pomoraca u pojedinim državama  EU.

Predloženi prijedlog ima za cilj uključivanja pomoraca u direktive 59/1998 (Približavanje zakonodavstva država članica u svezi kolektivnih otkaza), 2i3/1001 (Približavanje zakokodavstvava država članica u svezi zadržavanja prava radnika u slučaju premještanja sjedišta tvrtke ili dijela tvrtke), 14/2002 (Uspostavljanje generalnog okvira prava na informaciju i konzultaciju radnika), 94/2008 (Zaštita radnika u slučaju nelikvidnosti poslodavca) i 38/2009 (Uspostavljanje europskog komiteta tvrtke ili procedure informiranja i konzultacije radnika u tvrtkama  i grupama poduzetnika EU).

- Pomorci, izjavio je Laszlo Andor, europski komesar za zapošljavanje, socijalne poslove i integracije, trebali bi imati ista prava kao drugi radnici, pogotovo kada se radi o temeljnim pravima kao što su pravo na informaciju i konzultaciju. Ovaj prijedlog će poboljšati uvjete života i rada pomoraca te će doprinijeti privlačenju većeg broja mladih prema pomorskom sektoru. Uz to stvorio bi jednake uvjete u pomorskom sektoru u Europi, jer bi brodari i ribari imali jednake obveze.(dp)