04.09.2013 Iz svijeta

Panama, najveći svjetski upisnik brodova, nedavno je dala tumačenje da neko ukrcano osoblje ne smatra pomorcima. Prema tom tumačenju Panama ne smatra pomorcima vježbenike, superintendante, naoružane zaštitare, offshore tehničare...

Konvencija o radu pomoraca, 2006 definira pomorce kao "svaka osoba, uključujući zapovjednika, koja je zaposlena ili angažirana u bilo kojem svojstvu na brodu". Konvencija je prihvaćena od Međunarodne organizacije rada (ILO) 2006. godine, a stupila je na snagu 20. kolovoza.

Definicija tko je pomorac je dogovorena i prihvaćena, a definicija pomorca je usvojena s jasnom namjerom da osigura da svatko tko radi na moru bude pokriven zaštitom koju pruža konvencija. Po prvi puta definicija pomorca uključuje i hotelsko osoblje na brodovima za krstarenje, tzv. leteće ekipe koje obavljaju povremene poslove na brodovima odnosno svakoga tko radi na brodu u bilo kojem razdoblju.

International Transport Workers Federation (ITF) je odlučio da se o odluci Paname formalno raspravlja u ILO-u, jer je takvim tumačenjem prekršena međunarodna konvencija.

Sindikat pomoraca Hrvatske (SPH) smatra da je odluka Paname opasan presedan koji može znatno utjecati na originalnu namjeru konvencije - da napokon jasno definira tko je sve pomorac i to bez izuzetaka. Svako izuzeće ili drugačije tumačenje je - neprihvatljivo! SPH se nada da je ovo samo jedan izoliran slučaj i da će panamske vlasti izmijeniti svoje tumačenje.