26.11.2012 Iz svijeta

Nakon što je kompanija Overseas Shipholding Group Inc. ispunila uvjete za stečajnu reorganizaciju pod uvjetima američkog Chapter 11, direktor za komunikacije Jordan P. Biscardo je uputio poruku posadama: svi vaši ugovori s OSG ostaju na snazi, doprinosi kompanije za Seafarers Pension Plan, Seafarers Health i Benefits Plan te svi ostali Seafarers Plans neće se prekidati, a kompanija će ispunjavati svoje obveze. 

U poruci se ističe da reorganizacija po pravilima Chapter 11 nije kraj za kompaniju- već put da se restrukturiraju dugovi i krene naprijed. Za većinu zaposlenika, na moru i na kopnu, ništa se ne mijenja: za rad će se isplaćivati plaća i još neke naknade ovisno o dozvolu suda.

S obzirom da na brodovima OSG-a plovi određeni broj hrvatskih pomoraca, SPH pozorno prati razvoj situacije, a u tijeku su i pregovori za obnovu kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce.