23.04.2018 Iz svijeta

Treći specijalni tripartitni sastanak u Međunarodnoj organizaciji rada (ILO) počeo je danas u Ženevi i trajat će do kraja tjedna. 
Glavne teme su daljnji razvoj i prilagodba MLC konvencije izmjenama na tržištu te zaštita prava pomoraca. Raspravit će se i novi prijedlozi te eventualni amandmani na postojeću MLC, 2006. koji se odnose na zaštitu pomoraca u slučaju otmice kao posljedice piratskog djelovanja ili oružane pljačke. Još jedan od zadataka ovog sastanka bit će i rasprava o nizu konvencija ILO-a koje se odnose na zaštitu prava pomoraca i koje su donesene u okviru ILO-a do danas.

Također, govorit će se i o primjeni ILO Konvencije br. 185 koja se odnosi na identifikacijsku ispravu pomoraca te koja još nije postigla razinu prihvaćenosti (ratifikacija) od država članica.