27.03.2015 Iz svijeta

Predsjednik International Maritime Employers Council organizacije koja objedinjuje posrenike u zapošljavanju, ali i predstavnike svjetskih brodarskih kompanija, Giles Heimann napušta svoje poziciju unutar IMEC-a, prepustivši kormilo Francescu Gargiulu, dosadašnjem direktoru HR sektora unutar kompanije K-line LNG Shipping Ltd. 

Giles Heimann je 2010. godine posjetio Središnji ured Sindikata pomoraca Hrvatske, kao arbitrar u procesu izbacivanja Split Ship Managementa iz Splita iz članstva ove svjetske asocijacije. 

Organizacija IMEC danas ima 77 članova, koji obuhvaćaju preko 11 tisuća brodova i 250 tisuća pomoraca, a 75% ugovora koje ITF potpisuje su IBF ugovori. 
Na oproštajnoj večeri održanoj u Londonu u četvrtak 26. ožujka, osamdesetak uzvanika, mahom predstavnika svjetskih brodarskih kompanija, ali i predstavnika sindikata članica ITF-a, zahvalili su se Heimannu na odličnoj suradnji kroz 8 godina vođenja IMEC-a, te ga “ispratili” na novu ciparsku adresu gdje se pridružuje vodećem timu njemačke brodarske kompanije Bernard Schulte.