17.02.2014 Iz svijeta

Costa Crociere je aktivirao novu internet stranicu u potpunosti namijenjenu potrazi za personalom za rad u uredima i na brodovima kompanije. Stranica, na adresi www.career.costacrociere.it  je na talijanskom i engleskom jeziku i omogućuje informacije o otvorenim pozicijama, slanje molbi, ali i davanje životopisa te primanjesvih potrebnih informacija za upoznavanje tvrtke, njezine misije i vrijednosti.

Trenutno grupa Costa Croaciere Spa, sa svojim markama Costa Crociere, Aida Cruises i Iberocruceros, zapošljava preko 27.000 ljudi iz više od 70 država. Kompanija naglašava da će u 2014. godini, samo za marku Costa Crociere, zaposliti oko 1.200 novih ljudi za rad na brodu, zahvaljujući ulasku u flotu novog admiralskog broda Costa Diadema, koji se dovršava u brodogradilištu Fincantieri u Margheri, a čije se primopredaja očekuje 30. listopada. Mogućnost zaposlenja nudi se i u uredima na kopnu u 14 država.
Novi sajt predviđa i naobrazbu, mežu kojima i vježbenički staž i besplatne tečajeve zahvaljujući zapošljavanju u suradnji s nekim talijanskim pokrajinama. U ovom trenutku otvorena su dva natječaja, namijenjena isključivo Europejcima, za 20 recepcionera ( guest service operator) i 20 animatora (cruise staff) uz pohađanje besplatnih tečajeva prije zaposlenja. Oni se financiraju u suradnji s  Europskim socijalnim fondom te pokrajinom Genove i predviđaju zajamčeno zapošljavanje za najmanje 60 posto aplikanata.