13.06.2012 Iz svijeta

Japanski brodar Mitsui O.S.K. Lines (MOL) najavio je da će poslati u rezalište ili na mrtvi vez između 10 i dvadeset brodova za prijevoz sipkih terera tipa Capesize kao mjeru štednje. U tijeku 2011. godine MOL je poslao u rezalište četiri broda i privezao drugih deset.

MOL je objavio da su dosada poslani u rezalište brodovi starosti najmanje 23 godine, dok će sada poslati na rezanje brodove starosti najmanje 15 godina. Prema programu u rezalište će pet brodova do ožujka 2013. godine, a na mrtvi vez će desetak brodova na šest mjeseci do godinu dana.