06.02.2013 Iz svijeta

Mitsui OSK Lines je objavio da će svoju flotu smanjiti za 70 brodova do kraja ožujka slijedeće godine - kao dio plana za smanjenje gubitaka. Iz flote će otići 50 bulkera i 20 tankera.

MOL ima u floti 170 bulkera i 80 tankera, a prema najavama biti prodano ili poslano u rezalište 15 bulkera i četiri tankera u razdoblju travanj-prosinac ove godine dok će pet crude tankera biti prodano ili poslano u rezalište u razdoblju siječanj-ožujak slijedeće godine.

MOL je najavio i proširenje aktivnosti u Singapuru što će donijeti smanjenje operativnih troškova kompanije, smanjenje naknada, smanjenje plaća managera, ukidanje nekih welfare pogodnosti  i prodaju svih aktivnosti koje nisu vezane s brodarstvom.