09.07.2012 Iz svijeta

Mitsui O.S.K. Lines Ltd najavio je potpisivanje dugoročnog ugovora za dva nova LNG broda s Kansai Electric Power Inc., istovremeno je MOL ugovorio gradnju tih brodova u brodogradilištu Kawasaki Heavy Industries Ltd. i Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Porinuće brodova je planirano za 2016. i 2017. godinu, MOL će biti manager i operator brodova, a prevoziti će KNG za kompaniju Kansai Electric Power. 

Prvi brod je Moss-tipa capaciteta 164.700 prostornih metara, temeljen na novi dizajn kojeg je razvio Kawasaki Heavy Industries. To će biti najveći brod u svojoj klasi koji će moći proći proširenim Panamskim kanalom (radovi proširenja biti će gotovi 2014. godine), a zadržati će veličinu trupa koja će omogućiti korištenje u većini LNG terminala na svijetu.

Drugi brod imati će kapacitet od 155.300 prostornih metara i jedan je iz serije Sayaendo serije brodova koje je razvilo brodogradilište Mitsubishi Heavy Industries - s neprekidnim pokrovom preko njegovih četiri Moss-tipa sferičnih tankova. Pokrov je integriran s brodskim trupom, čime se uštedjelo na težini broda i osigurala čvrstoća trupa.

Oba broda će pogoniti parne turbine novog tipa sa smanjenom potrošnjom goriva.(wmn/dp)