09.05.2014 Iz svijeta

Jučer su u Ateni ministri država članica EU koji se bave sektorom brodarstva jednoglasno prihvatili Atensku izjavu koja utvrđuje političke prioritete država EU i zemalja SEE, podupire i unapređuje održivost europskom pomorskog transporta.

Otvarajući sastanak grčki ministar  Miltiadis Varvitsiotis je naglasio posebnu važnost rada Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i značaj efektivne primjene međunarodnih pomorskih konvencija na svjetskoj razini.
-Efikasna primjena utvrđenih normi na međunarodnoj razini koje je prihvatio IMO kao agencija UN-a za pomorski prijevoz koja raspolaže potrebnim know-how predstavlja ključ održivosti europskog i svjetskog pomorskog transporta. U tom okviru, jasno je da se bilo koje paralelno donošenja zakonskih mjera, pogotovo na regionalnoj razini, treba izbjegavati.

Najvažnije teme kojima se bavi Atenska izjava, koje će predstavljati političke prioritete EU u sektoru brodarstva su: važnost uloge pomorskog transporta za ekonomiju i dobrobit Europe; osiguranje dugoročne kompetitivnosti pomorske industrije EU; povećanje zaposlenosti u pomorskom sektoru; slobodan pristup tržištima; jačanje uloge pomorskog transporta na kraćim rutama u EU; efikasnost digitalnih  pomorskih servisa  u EU; vodeća ulogaEU u pomorskoj tehnologiji i inovativnosti; integracija koncepta „insularity“ u definiciji politike EU.

Udruga europskih brodara je povoljno ocijenila Atensku deklaraciju o pomorskoj politici transporta: „cijenimo inicijativu predsjedavatelja (Grčke), komentirao je glavni tajnik ECSA-e Patrick Verhoeven, i prihvaćamo pozitivnu i dugoročnu izjavu ministara koju su jučer prihvatili u Ateni. Posebno, podržavamo ministarsko prepoznavanje u održavanju stabilnog i pogodnog okvira inovativnosti, jačeći kompetitivnost flota EU, koja daje podršku investicijama i  stimulira pokretanje pomorskih aktivnosti u državama članicama EU u kontekstu liberaliziranih pomorskih servisa. Uz to, drago nam je da su ministri eksplicitno prepoznali temeljnu ulogu režima državnih potpora   EU za pomorski transport.

ECSA je predstavila izjavu u kojoj se ističe pet područja koja bi trebala i nadalje predstavljati temelj buduće pomorske politike EU: izjednačavanje uvjeta rada i kompetitivnost s drugim pomorskim gigantima; poboljšanje zaštite okoliša bez gubljenja kompetitivnosti; promocija pomoračkih karijera i poboljšanje imidža sektora; kompletiranje jedinstvenog tržišta za brodarstvo i luke; leadership EU u promoviranju slobodne svjetske trgovine i spriječavanje fenomena piratstva.