09.04.2016 Iz svijeta

Nakon susreta u Ženevi od 6. do 7. travnja 2016. na sastanku Pododbora za plaće pomoraca unutar Zajedničke pomorske komisije (Joint Maritime Commision) prihvaćena je rezolucija o MOR minimalnom iznosu mjesečne plaće ili plaće kormilara. 

Brodari tražili smanjenje, ali uspjeli jedino održati postojeću - po drugi puta u povjesti pregovaranja (prvi puta 2009 nisu imali mandat za pregovore) na razini ILOa, nije postignut dogovor. Argument lošeg tržišta je nama neprihvatljiv jer kad je isto to tržište (pa i kalkulacija) bilo u korist brodara, nisu se "ubili" da pokažu volju da podijele "kolač" s pomorcima koji su im ga osiguravali. No u loše vrijeme, najprije posežu za plaćama pomoraca, a nažalost i drugim načinima koji uzimaju danak među pomorcima (Previše je padanja u skladište, padanja čamaca i sličnih nesreća i povećavaju se. Zašto? Očigledno je da raste pritisak, smanjuje se broj posade, smanjuju se plaće, otpuštaju se ljudi).

Uzimajući u obzir izvješće koje je pripremio Ured Međunarodne organizacije rada o izmjenama minimalnog mjesečnog osnovnog iznosa za kormilara,

Nakon što je navedeno da je na raspravi Pododbora za plaće pomoraca od 26. do 27. veljače 2014. godine dogovorena minimalna mjesečna osnovica u iznosu od US $ 592, koja se primjenjuje od siječnja 2015, te iznos od US $ 614 koji se primjenjuje o siječnja 2016, nakon pregleda Preporuke o Plaći pomoraca, Radnom vremenu i Upravljanju brodovima, 1996 (br 187), posebno članak 10, te Konvencije o radu pomoraca, 2006., Smjernica B2.2, a posebno Smjernica B2.2.4,

Konstatirajući da Preporuka i Konvencija navode da broj redovnih sati tjedno za iznos minimalne mjesečne osnovice kormilara ne smije prelaziti 48 sati tjedno,

Napominjući da dogovoren iznos postignut na prethodnim sastancima nije uvijek odgovarao iznosu označenom formulom jer su kroz proces uzeti u obzir i drugi čimbenici,

Potvrđujući da je glavni cilj minimalne mjesečne osnovne plaće mornara prema prema dogovoru Zajedničke pomorske komisije Pododbora pružiti međunarodno sigurnosnu mrežu za zaštitu pomoraca i doprinijeti njihovom dostojanstvenom radu,

Potvrđujući potporu ulozi Zajedničke pomorske komisije uz uvjerenje da je njezina uloga i značaj kao mehanizma za usklađivanje programa za pomorske industrije i dalje relevantna,

Pregledom rezolucije glede MOR minimalne plaće mornara, usvojene na 26. sjednici Zajedničke pomorske komisije (listopad 1991) (JMC 26),

1. Potvrđuje se da je trenutni mehanizam, uključujući i formule, kako je predviđeno u Rezoluciji koja se odnosi na MOR minimalnu plaću kormilara, koja je usvojena na 26. sjednici ZOP, mora se održavati sve dok nije dogovorena alternativa;

2. Napominje se da ne postoji dogovor da se poveća iznos MOR minimalne plaće kormilara i da je trenutna brojka od US 614 $ zadovoljavajuća;

3. Dogovoreno je da iznos od US 614 $ počevši od siječnja 2017. godine treba biti korišten kao osnova za ponovno izračunavanje svrhe;

4. Prepoznaje se da dogovoren minimalni iznos mjesečne osnovne plaće ni na koji način ne utječe na proces kolektivnog pregovaranja ili usvajanje viših iznosa u drugim međunarodnim mehanizmima postavki plaća;

i

5. Poziva se Upravno tijelo na sazivanje sjednice Pododbora u prvoj polovici 2018. godine u svrhu ažuriranja minimalnog mjesečnog iznosa osnovne plaće koji će stupiti na snagu od 1. siječnja 2019, i svake dvije godine nakon toga, te traži od Pododbora izravno izvještavanje Upravnom tijelu.

Usvojeno, Ženeva, 7. travnja 2016.