25.01.2013 Iz svijeta

Nakon što su Malta i Finska postale 33. i 34. ILO članica koja je ratificirala Konvenciju o radu pomoraca (MLC 2006), ITF je službeno pohvalio napredak postignut u pripremi za primjenu konvencije koja stupa na snagu u kolovozu 2013.

ITF aktivno prati napore u pripremama za stupanje na angu spomenute Konvencije - uključujući vlastite. Međunarodna federacija transportnih radnika  vjeruje da zakonodavstvo, prvi svjetski zakon o pravima pomoraca, može napraviti pozitivnu promjenu za sve koji rade na moru, bez obzira na njihovu nacionalnost i zastavu broda.


Dave Heindel, predsjedavajući Sekcije pomoraca unutar ITF-a, komentirao je: "ITF je bio uključen od rađanja ideje o MLC-u, pa je tako logično da mi i sindikati članovi ITF-a osiguramo da su poduzeti svi potrebni napori kako bi se postigao zasluženi uspjeh. Za nas je to značilo rigorozan nadzor, detaljno pojašnjenje organiziranih projekata i podržavanje zakona u procesu stvaranja istog - npr. kroz način na koji sudjelujemo s lučkim upravama. "
"Rezultati takvog praćenja pokazuju da je postignut zadovoljavajući napredak od strane većine organizacija i tvrtki u pripremama za kolovoz. To uključuje način na koji Međunarodna organizacija rada (ILO) informira javnost o potrebi za pripravnošću i pozitivne povratne informacije iz lučkih uprava o spremnosti za provedbu. Bili nam je također drago vidjeti veći broj uključenih potpisnika ratifikacije nedavno, uključujući Grčku i Finsku ovoga mjeseca."