29.10.2013 Iz svijeta

Bulk Kouyou (IMo 9650133, gt  33126, dwt 58595, izgrađen 2013. godine, vlasnik Mi-das Line SA, manager Doun Kisen KK iz Ehime-ken, Japan, zastava Panama) je zaustavljen u kanadskoj luci Quebec nakon što su vlasti otkrile da je brodar posadi dužan preko 50.000 dolara na ime neisplaćenih plaća.

Ovo je treće zaustavljanje brodova u Kanadi pozivom na Konvenciju o radu pomoraca (MLC 2006) koja je stupila na snagu u kolovozu ove godine.

Probleme na brodu otkrio je Gerard Bradbury, inspektor ITF-a iz sindikata Unifor: dvadeset članova posade iz Burme i Vijetnama, uključujući kanadskog zapovjednika Jamesa Maunga nisu plaćeni odnosno prema njima se ne postupa korektno - obitelji nisu dobile akontaciju plaće.

No, ustanovljeno je i da su članovi posade platili ukupno 6.600 dolara da bi se uopće ukrcali posredniku što je protuzakonito. U nekim slučajevima, posada je dobivala manje od polovine plaće od ugovorene. Inspektor je izračunao da su zakinuti za 51.000 dolara.

Četiri člana posade je zastražilo iskrcaj i repatrijaciju nakon isplate plaća.

Vlasti su zaustavile brod dok se ne isplate zaostale plaće i iskrcaju oni članovi posade koji su zatražili repatrijaciju.

Pregovori s vlasnikom broda su u tijeku.

Kouyou je treći strani brod zaustavljen u Kanadi zbog ozbiljnog kršenja međunarodnih radnih standarda i kršenja kolektivnog ugovora.

Peter Lahay, koordinator ITF-a za Kanadu je izjavio: Vrlo smo zadovoljni da  Kanada provodi MLC. Na naš zahtjev inspektori   Transport Canada provode konvenciju kako je su dogovorili svjetska brodarska industrija i države članice Međunarodne pomorske organizacije. Međunarodna organizacija rada je zaključila da su pomorci među najizoliranijim i najmarginaliziranijim radnicima na svijetu te da trebaju posebnu zaštitu. To je ono što mi činimo. Kanađani mogu biti ponosni jer su prvi na svijetu zaustavili brod zbog kršenja konvencije. U sva tri slučaja zaustavljanja, posade brodova Hydra Warrior, Lia M, i sada Kouyou bile su teško obmanute. Pomorci mogu biti sigurni  da ukoliko imaju problema na brodu da će kanadski inspektori učiniti sve da riješe probleme. (ITF/dp)