21.11.2013 Iz svijeta

U utorak je Vlada Italije predala dokumente za ratifikaciju Konvencije o radu pomoraca, 2006 (MLC, 2006). Italija je 52. članica Međunarodne organizacije rada, a 20. po redu država članica Europske unije, koja je ratificirala ovu Konvenciju. 

Čak 1.650 brodova koji predstavljaju više od 18 milijuna tona bruto tereta registrirani su pod talijanskom zastavom. Italija je među vodećih 20 zemalja u kontejnerskom prometu, te jedna od top tri zemlje Europske Unije u sektoru kontejnerskog uvoza i izvoza.