12.06.2012 Iz svijeta

Udruga brodara International Chamber of Shipping (ICS) zatražila je od institucija EU da zadrže sadašnji sustav za potporu brodarstva, prije svega režim tonnage tax, inače će  europsko brodarstvo biti u podređenom  položaju u odnosu na konkurenciju, a broj brodara čije je sjedište u državama članicama EU će se smanjiti.

ICS je svoj stav objavio ovaj zahtjev sudjelujući u fazi konzultacija o državnim potporama za pomorski transport koje je pokrenula Europska komisija.

Simon Bennett (ICS) je je pojasnio da udruga prije svega u potpunosti podržava zadržavanja sadašnjeg sustava- uz neke manje izmjene u smjernicama koje je predložila europska udruga brodara European Community Shipowner's Associations (ECSA), jer smjernice dozvoljavaju uvođenje tonnage tax sustava državama članicama.

Taj se sustav pokazao uspješnim i mnoge druge zemlje su ga kopirale (Indija, Koreja, USA), sličan sustav (porez na tonažu, niski porezi kompanijama) uveli su u neki upisnici u trećim zemljama (Bahami, Liberija, Hong Kong i Singapur), a pod takvim uvjetima radi oko pola svjetske flote, pa su na izravni konkurentni, izjavio je Bennett.