02.10.2013 Iz svijeta

Gibraltar je, kao država zastave broda, prema odredbama Konvencije o radu pomoraca koja propisuje minimalne standarde za pomorce, platio repatrijaciju za 40 članova posade triju napuštenih kontejnerskih brodova.

Članovi posade brodova Maersk Valletta, Maersk Vigo i Maersk Vancouver je napušteno od brodara u Njemačkoj od sprnja nakon što je otkazan najam brodova od strane jedne marokanske kompanije (brodovi su nekad bili u floti Maerska, ali sada su marokanskom vlasništvu).

Tako je Gibraltar ispunio svoju obavezu kao država zastave broda koju mu nameće Konvencija o radu pomoraca. Marokanski brodar je obećao da će podmiriti zaostale plaće pomorcima iz Filipina, Rusije i Ukrajine. (ITF/dp)