17.05.2013 Iz svijeta

Šesti Europski dan pomorstva biti će obilježen konferencijom u Valletti 21. i 22. svibnja u organizaciji Europske komisije (odnosno komesara za pomorstvo i ribarstvo) u suradnji s malteškim ministarstvima ekonomije, ulaganja i male privrede te turizma.

Mora i oceani, pogodnosti koje oni pružaju, biti će u fokusu rasprava  na visokoj političkoj razini. Konferencija će se održati u Mediterranean Conference Center, bivšoj Sacra Imfermeria od the Order of St. John of Jerusalem, koji se nalazi nasuprot Fort St. Elmo.(dp)