26.06.2014 Iz svijeta

Vijeće EU je, na prijedlog grčkog predsjedavatelja, prihvatilo novu strategiju pomorske sigurnosti EU s ciljem očuvanja interesa pomorske sigurnosti EU u odnosu na seriju rizika i prijetnji koji se pojavljuju u svjetskom pomorskom sektoru (organizirani kriminal, prijetnje protiv slobode plovidbe, širenje oružja za masovno uništenje i ekološke prijetnje).

Nova strategija predviđa jačanje inicijativa na pet područja: jačanje međunarodnih akcija efikasnijim korištenjem svih raspoloživih instrumenata na polju pomorske sigurnosti; razvoj zajedničkog okruženja za razmjenu informacija u sektoru sigurnosti i pomorskog nadzora; jačanje inicijativa i projekata podjele i podrške razvoja tehnologije;  svladavanje rizika i zaštite vitalnih pomorskih infrastruktura kao odgovor državama u krizi; jačanje  istraživanja u oblasti pomorske sigurnosti.
-Sretan sam zbog prihvaćanja strategije pomorske sigurnosti EU, koja je bila jedna od prioriteta grčkog predsjedavanja. Ova strategija predstavlja značajan napredak u zaštiti interesa pomorske sigurnosti EU u cijeloj seriji rizika i prijetnji u svjetskom pomorskom sektoru, a u suglasju su s temeljnim vrijednostima i principima EU uključujući  poštivanje međunarodnog prava i, posebice, konvencije UN-a u pravu na moru, izjavio je grčki ministar vanjskih poslova Evangelos Venizelos.
Do kraja ove godine razviti će se plan akcije za provedbu nove strategije.