27.11.2017 Iz svijeta

Naša pravnica Dorotea Zec imenovana je u Administrativni odbor Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa (EMSA). Glavna funkcija Administrativnog odbora je nadgledanje rada Agencije i izvršnog direktora, primjerice navedeni odbor usvaja program rada EMSA - e, proračun, godišnje izvješće o radu, itd.

U Administrativnom odboru su predstavnici svih država članica EU, Europske komisije, Sektora u pomorstvu, te predstavnici Islanda i Norveške. Članovi Sektora u pomorstvu imenovani su odlukom Europske komisije od dana 17. studenog 2017..

Odluku možete pročitati OVDJE.