28.02.2017 Iz svijeta

Lučki radnici u luci Toamasina na Madagaskaru jedni su od najniže plaćenih u svijetu – neki mjesečno zarade manje od 40 američkih dolara i vrlo teško preživljavaju. Kada su se organizirali u sindikat i pobunili zbog loše plaće i teških uvjeta rada – otpušteni su!

Iako napadnuti od strane poslodavca (ICTSI) zbog sudjelovanje u radu Sindikata -  radnici nisu odustali, a uz ITF podršku su formirali jak i organiziran sindikat  koji sada treba pomoć. 

ITF i sindikati udruženi u ITF diljem svijeta su se  pridružili SYGMMA - i, pomorskom sindikatu Madagaskara, i Međunarodnoj konfederaciji sindikata (ITUC – International Trade Union Confederation) kako bi Vladi Madagaskara poslali jasnu poruku – Vratite  na posao 43 otpuštena radnika i priznajte sindikat!

Cilj je "natjerati" Vladu Madagaskara da provede Zakon o radu čime bi otpušteni radnici odmah bili vraćeni na posao te bi se dopustio rad Sindikatu čija je uloga borba za poboljšanje uvjeta rada.

Detalje kampanje možete pogledati na  https://www.justicefordockworkers.org/.